top of page

Rechtsgebieden

Wolfs Advocaten heeft een brede expertise als het gaat om het adviseren of procederen op verschillende rechtsgebieden.

Hieronder volgt een korte toelichting per rechtsgebied. Er doen zich ook zaken voor die onder meerdere rechtsgebieden (zouden kunnen) vallen, zoals het beoordelen van contracten of het opstellen van algemene voorwaarden. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Internationale handel - Wolfs Advocaten Maastricht

01

Internationale handel

Het internationaal handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. In wet- en regelgeving is onder meer neergelegd wat de rechtspositie is van de handelaren, op welke wijze handel wordt gedreven en hoe om te gaan met handelsconflicten. 

Douanerecht - Wolfs Advocaten Maastricht

03

Douanerecht

Het douanerecht speelt een belangrijke rol bij internationale handel. Elke verkoper, importeur, fabrikant, expediteur of vervoerder krijgt vroeg of laat te maken met de Douane. 

Commercieel advies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht

04

Commercial advice & litigation

Een commercieel geschil kan op verschillende manieren beslecht worden. Denk aan het voeren van (intensieve) onderhandelingen en het bereiken van een (gunstige) schikking, het voeren van een (kort geding) procedure bij de bevoegde instantie of het voeren van arbitrages. 

Ondernemingsadvies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht

05

Corporate advice & litigation

Wolfs Advocaten heeft ruime ervaring in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hierbij valt te denken aan geschillen tussen bestuurders, aandeelhouders en commissarissen van de onderneming. Wolfs Advocaten streeft ernaar ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten op de voor u meest wenselijke manier. 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht - Wolfs Advocaten Maastricht

06

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Bedrijfsbranden, ladingdiefstal, (medische) fouten en bedrijfsongevallen. Deze onderwerpen zijn bijna dagelijks in het nieuws. 

Cannabis recht - Wolfs Advocaten Maastricht

07

Cannabis recht

De populariteit van de handel in cannabis is in de loop der jaren enorm toegenomen. Steeds meer ondernemers slaan hun slag en nemen deel aan deze lucratieve handel. 

bottom of page