top of page

Douanerecht

Douanerecht - Wolfs Advocaten Maastricht
Douanerecht - Wolfs Advocaten Maastricht

Bindende tariefindeling (BTI)

Om als importeur te voorkomen dat achteraf door de Douane wordt vastgesteld dat er een foutieve goederencode is gebruikt, kan een importeur een zogeheten ‘beschikking bindende tariefindeling’ (BTI) aanvragen bij de Douane. In Nederland wordt de BTI online aangevraagd bij de Douane Breda, Team Bindende Tariefinlichtingen. De aanvraag wordt online ingediend via het EU Customs Trader Portal.

 

Hoewel een BTI een importeur van goederen de gewenste zekerheid kan verschaffen over de indeling van de goederen, gaat het aanvragen van en de beschikking hebben over een BTI niet gepaard zonder risico’s. Zo kan het voorkomen dat de Gecombineerde Nomenclatuur (de door de Europese Unie gehanteerde indeling van goederen) wordt veranderd of dat het Europees Hof van Justitie een uitspraak doet die strijdig is met de afgegeven BTI. Dit geldt ook voor een uitspraak van de nationale douanekamer in Nederland. In dat soort gevallen zal de Douane de BTI ongeldig verklaren, met alle gevolgen van dien.

 

Wolfs Advocaten voorziet u graag van advies over en ondersteuning bij de aanvraag en de geschillen die zich voor zouden kunnen doen.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs.

Onderwerpen

Het douanerecht speelt een belangrijke rol bij internationale handel. Elke verkoper, importeur, fabrikant, expediteur of vervoerder krijgt vroeg of laat te maken met de Douane.

 

Moeten invoerrechten, accijnzen of antidumpingheffingen worden betaald bij het importeren van goederen naar de Europese Unie? Is de aangifte correct gedaan of volgt er een naheffing (een uitnodiging tot betaling: UTB) van de Douane? Wordt de AEO-certificering nageleefd? Heeft u een boete opgelegd gekregen wegens het niet naleven van uw douaneverplichtingen? Is er sprake van actieve of passieve verdeling? Is de douanewaarde juist berekend? Wat is het verschil tussen de herkomst en de oorsprong van een product?

 

Wolfs Advocaten staat producenten en importeurs van goederen, vervoerders en andere logistieke dienstverleners bij in geschillen met de Douane en de Belastingdienst die bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit de voor uw product vastgestelde goederencode, waarover hieronder meer.

Invoerrechten(classificatie)

Dagelijks worden door importeurs en douane-expediteurs duizenden goederen ingevoerd in de Europese Unie vanuit zogeheten derde landen. Goederen die van buiten de Europese Unie (bijvoorbeeld China) worden ingevoerd, moeten worden ingeklaard om de goederen in het vrije verkeer van goederen te brengen. Dit betekent dat u als importeur meestal over de geïmporteerde goederen onder meer invoerrechten moet betalen.

 

Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van de goederencode van het product. De Douane stelt vast welke goederencode uit de goederennomenclatuur (HS-code/GN-code/Taric-code) op de geïmporteerde goederen van toepassing zijn.

 

Het vaststellen van de goederencode is niet gemakkelijk en kan tot een geschil met de Douane leiden over de functionaliteit en de specificaties van uw product. Met jarenlange ervaring op het gebied van het douanerecht is Wolfs Advocaten uitermate geschikt u te voorzien van passend juridisch advies en ondersteuning. 

bottom of page