top of page

Cannabis recht

Cannabis recht -  Wolfs Advocaten Maastricht
Cannabis recht -  Wolfs Advocaten Maastricht

Geschillen

Wanneer een bij de handel in cannabis betrokken partij bepaalde contractuele afspraken niet nakomt, kan dit ernstige schade opleveren. Dit kan de vraag doen opkomen wie voor deze schade aansprakelijk is. Daarvoor is het onder meer van belang vast te stellen welk recht van toepassing is op de tussen partijen gesloten overeenkomst. Wolfs Advocaten is met haar kennis van het nationaal en internationaal recht bij uitstek geschikt om u van advies te voorzien.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs

Onderwerpen

De populariteit van de handel in cannabis is in de loop der jaren enorm toegenomen. Steeds meer ondernemers slaan hun slag en nemen deel aan deze lucratieve handel.

 

Deelname gaat niet zonder slag of stoot. Zo kunnen zich problemen voordoen bij de oprichting van de in cannabis handelende onderneming. Ook kunnen er problemen ontstaan bij het adverteren van het product. Tot slot kan een geschil ontstaan tussen de handelaren onderling of tussen de handelaar en andere bij de handel in cannabis betrokken derden (zoals de Douane).

Ondernemingsrecht

Bij het oprichten van een in cannabis handelende onderneming komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken. Wolfs Advocaten beschikt over ruime kennis op het gebied van het ondernemingsrecht. Veel cliënten zijn door Wolfs Advocaten geholpen bij vrijwel elk aspect van de oprichting van een onderneming. Denk hierbij aan het opstellen van overeenkomsten of het geven van advies over de verschillende ondernemingsvormen.

Adverteren

Voor de ondernemer is het van groot belang dat het op de markt gebrachte product op de meest aantrekkelijke wijze aan de consument wordt gepresenteerd. De toepasselijke wet- en regelgeving moet hierbij niet uit het oog worden verloren. Zo kan het niet voldoen aan de eisen voor etikettering of het maken van gezondheidsclaims ernstige juridische gevolgen hebben.

 

Wolfs Advocaten beschikt over ruime kennis van de betreffende wet- en regelgeving. Al meerdere jaren ondersteunt Wolfs Advocaten haar cliënten bij het adverteren en op de markt brengen van cannabis producten.  

bottom of page