top of page

Corporate advice & litigation

Ondernemingsadvies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht
Ondernemingsadvies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht

Enquêteprocedure

De enquêteprocedure wordt gevoerd voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam die ziet op het door de onderneming gevoerde beleid. In de procedure staat de vraag centraal of er sprake is van wanbeleid.

 

Dankzij haar kennis op het gebied van het enquêterecht is Wolfs Advocaten uitermate geschikt om u bij te staan in de procesvoering. 

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs of Lars Kroese

Ondernemingsrechtelijke geschillen

Wolfs Advocaten heeft ruime ervaring in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hierbij valt te denken aan geschillen tussen bestuurders, aandeelhouders en commissarissen van de onderneming. Wolfs Advocaten streeft ernaar ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten op de voor u meest wenselijke manier.

Aandeelhoudersgeschil

Verstoorde verhoudingen tussen aandeelhouders kunnen grote schade opleveren voor (de continuïteit van) de onderneming. Zo kan de bedrijfsvoering, besluitvorming en samenwerking onder druk komen te staan of zelfs onmogelijk worden.

 

Een geschil kan natuurlijk altijd beter voorkomen worden. Wolfs Advocaten wordt daarom regelmatig ingeschakeld om een geschillenregeling op te stellen die kan worden opgenomen in de statuten van de onderneming. Ook kan een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld.

 

Bij het ontbreken van een geschillenregeling in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst, staat Wolfs Advocaten u graag bij in een gerechtelijke procedure.

bottom of page