top of page

Commercial advice & litigation

Commercieel advies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht
Commercieel advies & procederen - Wolfs Advocaten Maastricht

Advisering

Wolfs Advocaten bemiddelt, onderhandelt, procedeert, en adviseert.

 

Een geschil kan natuurlijk altijd beter voorkomen worden. Aangezien de afspraken tussen partijen vaak bepalend zijn voor de uitkomst van een geschil, is Wolfs Advocaten ook vaak al dan niet op de achtergrond betrokken bij de totstandkoming van die afspraken in een overeenkomst. Dit varieert van het opstellen van de overeenkomst tot advisering over de inhoud van de overeenkomst, alles vanuit (uiteraard) een commerciële benadering.

 

Veelal wordt tussen partijen afgesproken welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Wanneer partijen wensen af te spreken dat een ander recht dan Nederlands recht van toepassing is op de overeenkomst, staat Wolfs Advocaten klaar met haar internationale netwerk zodat ook over het buitenlandse recht geadviseerd kan worden.

Advisering kan ook bestaan uit het adviseren van de cliënt hoe het geschil het beste aan te vliegen zonder de tussenkomst van een advocaat. Dat is soms beter voor de commerciële relatie tussen partijen. Wolfs Advocaten denkt dan graag mee.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs.

Commerciële geschillen

Een commercieel geschil kan op verschillende manieren beslecht worden. Denk aan het voeren van (intensieve) onderhandelingen en het bereiken van een (gunstige) schikking, het voeren van een (kort geding) procedure bij de bevoegde instantie of het voeren van arbitrages.

 

Wolfs Advocaten heeft ruime ervaring met het beslechten van commerciële geschillen. Bij het voeren van een procedure wordt door Wolfs Advocaten eerst bekeken of dit überhaupt wenselijk is.

 

Ook is Wolfs Advocaten bekend met het voeren van arbitrages. De ervaring van John Wolfs als arbiter komt daarbij goed van pas.

Nationaal en internationaal

Wolfs Advocaten behartigt de belangen van partijen in zowel nationale als internationale geschillen. Als de zaak een internationale invalshoek kent of in het buitenland geprocedeerd moet worden, werkt Wolfs Advocaten nauw samen met advocaten uit haar internationale netwerk. Wolfs Advocaten is onder meer aangesloten bij IR Global, een wereldwijd netwerk waarin veel verschillende internationale expertises zijn gebundeld. 

bottom of page