top of page

Antidumpingheffingen

In onze blog van twee weken terug over herkomst en oorsprong kwam de term al kort aan bod, antidumpingheffingen. De kans bestaat dat u deze term al eens voorbij heeft horen komen. Bijvoorbeeld bij de instelling van antidumpingheffing op ‘goedkope’ e-bikes uit China, door de Europese Commissie. Toch zal de betekenis ervan voor velen wazig of zelfs onbekend zijn. Daarom dat deze blog gewijd is aan de term antidumpingheffingen. De volgende vragen zullen in de blog beantwoord worden:

- Wat is dumping? - Wat zijn antidumpingheffingen, en waarvoor worden ze gebruikt?

- Wat is het belang van de oorsprong? Wat is dumping?

Voordat er uiteengezet kan worden wat de term antidumpingheffingen inhoudt, is het verstandig om eerst uit te leggen wat dumping inhoudt. Dumping is een internationaal fenomeen waarbij exporteurs goederen op een buitenlandse markt – zoals bijvoorbeeld de Europese markt – brengen voor een lagere prijs dan waarvoor de goederen op de eigen markt – bijvoorbeeld China – aangebracht worden. Dit was dan ook het geval met e-bikes uit China. De Chinese e-bikes waren stukken goedkoper dan de Europese e-bikes, en werden door exporteurs uit China dan ook in groten getale op de Europese markt gebracht. Fijn voor de consument, goedkopere goederen. De Europese Commissie en Europese leveranciers dachten hier echter anders over. De goedkope Chinese e-bikes overspoelde de Europese markt waardoor er een verstoring van de interne Europese markt plaatsvond. Zo werden de Europese leveranciers sterk benadeeld omdat ze haar eigen e-bikes niet voor dezelfde lage prijs als de Chinese varianten op de markt konden brengen. Wat zijn antidumpingheffingen, en waarvoor worden ze gebruikt?

Om dumping door exporteurs tegen te gaan stellen landen antidumpingheffingen in. Dit was dan ook het geval bij de e-bikes uit China. De Europese Commissie stelde antidumpingheffingen in om verdere verstoring te voorkomen en het evenwicht te herstellen. Deze antidumpingheffingen liepen voor bepaalde Chinese exporteurs op tot maar liefst 79,3%. Antidumpingheffingen beperken zich niet tot e-bikes of exporteurs van e-bikes. Er zijn ook voorbeelden van antidumpingheffingen op zonnepanelen, staal, frites, A4 papier, etc. Binnen de Europese Unie is het de Europese Commissie die een procedure zal starten omtrent het eventueel opleggen van antidumpingheffingen. Meestal gebeurt dit na aanleiding van een schriftelijke klacht over dumping van of namens een specifieke bedrijfstak van de Unie. Ook landen buiten de Europese Unie maken gebruik van antidumpingheffingen. Hierover kunnen tussen landen geschillen ontstaan. Om dit op te lossen kan er een geschillenbeslechting plaatsvinden bij het WTO (World Trade Organization).

Wat is het belang van de oorsprong?

Zoals reeds aan bod is gekomen in onze blog van twee weken terug is het voor het vaststellen van de douanetarieven belangrijk om te achterhalen of het om goederen van preferentiële of niet-preferentiële oorsprong gaat. Zo gaven we ook al aan dat als het goederen van niet-preferentiële oorsprong betreft dat hierop antidumpingheffingen van toepassing kunnen zijn. Bij het voorbeeld van de e-bikes waren de e-bikes vanuit China dus van niet-preferentiële oorsprong. Hier kan echter wel mee gesjoemeld worden. Zoals we in onze vorige blog reeds uiteen hebben gezet, is het niet altijd even makkelijk om de oorsprong van een goed correct vast te stellen. Zo ook in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam[1] met betrekking tot fietsen die in Cambodja geassembleerd waren maar hoofdzakelijk uit Chinese onderdelen bestonden. Bij invoer was aangegeven dat de fietsen als oorsprong Cambodja hadden – zijnde van preferentiële oorsprong – waardoor dan ook een preferentieel tarief van toepassing was. Het Gerechtshof was het hier echter niet mee eens. Kort gezegd paste zij de zogeheten residuele regel toe, wat inhoudt dat de oorsprong afhangt van waar de meeste onderdelen van de uiteindelijke assemblage vandaan komen. In dit geval was dit China – zijnde van niet-preferentiële oorsprong – wat antidumpingheffingen met zich meebracht.


Meer weten? Heeft u vragen over douanerecht of internationale handel? Of wilt u meer weten over antidumpingheffingen ten aanzien van specifieke goederen en/of buitenlandse exporteurs? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

[1] Hof Amsterdam, 1 november 2022, nr. 22/00061, ECLI:NL:GHAMS:2022:3634

Comments


bottom of page