top of page

Fiscale vertegenwoordiging

Als buitenlandse ondernemer zakendoen in Nederland kan zeer aantrekkelijk zijn. Men kan echter afgeschrikt worden door alle administratieve verplichtingen waaraan voldaan moet worden voor de Nederlandse btw. Om ervoor te zorgen dat u aan alle administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw voldoet – zonder al te veel inspanning – kan u gebruik maken van een fiscale vertegenwoordig. Hiermee bespaart u zichzelf veel tijd, moeite en eventuele problemen met de Belastingdienst. Een fiscale vertegenwoordiger zal dan in uw plaats het een en ander met betrekking tot de btw regelen zoals onder andere het doen van de btw-aangifte en de betaling van de belasting. Wel de lusten, niet de lasten!

 

Fiscale vertegenwoordiging in het algemeen

Ik hoor het u al denken “Wat houdt fiscale vertegenwoordiging nu eigenlijk in?”. Fiscale vertegenwoordiging is in feite – zoals de naam suggereert – het vertegenwoordigen van een ander voor zijn fiscale verplichtingen. Anders dan de naam doet vermoeden ziet deze vorm van vertegenwoordiging enkel op btw, en dus niet op alle fiscale aangelegenheden waarmee een buitenlandse ondernemer in aanmerking kan komen. ‘btw-vertegenwoordiging’ was dan ook misschien een duidelijker benaming geweest.


Fiscale vertegenwoordiging maakt het leven van buitenlandse ondernemers die in Nederland actief zijn een stukje makkelijker. Zo hoeft u zich als buitenlandse ondernemer niet te verdiepen in de Nederlandse btw-regelgeving doordat u dit kan uitbesteden aan een Nederlandse ondernemer welke dit voor u zal gaan verzorgen. De Nederlandse ondernemer waaraan de btw-verplichtingen worden uitbesteed, wordt hiermee logischerwijs verantwoordelijk voor de btw-verplichtingen. In de regel neemt de fiscaal vertegenwoordiger alle administratieve verplichtingen ten aanzien van de btw over van de buitenlandse ondernemer.

 

Een in Nederland wonende of gevestigde ondernemer die voor u wil optreden als fiscale vertegenwoordiger dient hiervoor een vergunning te hebben. Hierna zal besproken welke vereisten er gelden voor een vergunning fiscale vertegenwoordiging.


Vereisten voor een vergunning

In principe kan iedere ondernemer die in Nederland woont of gevestigd is als fiscale vertegenwoordiger optreden. Wel dient de ondernemer aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn de volgende:

a.    de verzoeker woont of is gevestigd in Nederland;

b.    de verzoeker is in de afgelopen 5 jaren niet onherroepelijk veroordeeld wegens een overtreding van de wettelijke bepalingen inzake rijksbelasting of douane;

c.     de verzoeker voert een administratie die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;

d.    de verzoeker stelt zekerheid tot beloop van een door de inspecteur vastgesteld bedrag;

e.    de verzoeker verstrekt inlichtingen aan de inspecteur welke noodzakelijk zijn om het beloop van de zekerheid vast te stellen.

 

Om een vergunning te bemachtigen dient men een schriftelijk verzoek bij de inspecteur in te dienen. In dit verzoek dient de verzoeker een verklaring mee te leveren waaruit blijkt dat hij gemachtigd is namens u, de buitenlandse ondernemer, om voor u op te treden als fiscaal vertegenwoordiger.

 

Algemene en beperkte vertegenwoordiging

Zoals reeds eerder aan bod kwam dient degenen die wil optreden als fiscaal vertegenwoordiger hiervoor in het bezit te zijn van een vergunning. We kennen twee soorten vergunningen, enerzijds de algemene vergunning en anderzijds de beperkte vergunning.


Algemene vergunning

De houder van een algemene vergunning, ook wel de algemeen fiscaal vertegenwoordiger genoemd, treedt op namens de buitenlandse ondernemer voor alle leveringen en diensten waarover de buitenlandse ondernemer btw verschuldigd is. Enkel de handelingen waarvoor de buitenlandse ondernemer reeds een beperkt fiscaal vertegenwoordiger heeft aangesteld zijn hiervan uitgezonderd. Een buitenlandse ondernemer kan maar slechts van één algemeen fiscale vertegenwoordiger gebruik maken.


Beperkte vergunning

De houder van een beperkte vergunning, ook wel de beperkt fiscaal vertegenwoordiger genoemd, treedt slechts op namens de buitenlandse ondernemer voor – zoals de naam suggereert – een beperkt aantal handelingen. Enkele van deze handelingen zijn bijvoorbeeld de invoer van goederen uit niet-EU-landen en de daarop volgende leveringen (met uitzondering van afstandsverkopen), en de levering of aankoop van accijnsgoederen, bulkgoederen en bepaalde minerale oliën met 0% btw. Anders dan bij de algemene vergunning, kan een buitenlandse ondernemer gebruik maken van meer dan één beperkte fiscaal vertegenwoordiger.


Keuze tussen algemene en beperkte vergunning

Een belangrijk onderscheid tussen de algemene en de beperkte vertegenwoordiging – welke mede de keus tussenbeide kan beïnvloeden – zit in de registratie voor btw-doeleinden bij de Belastingdienst. Zo dient u zich als buitenlandse ondernemer zelf ook in Nederland te registreren als u gebruik maakt van een algemene vertegenwoordiger. Bij het gebruik van een beperkte vertegenwoordiger is dit niet het geval, hierbij hoeft u zich dus niet in Nederland te laten registreren voor btw-doeleinden. Dit kan een doorwegende factor zijn in de keuze voor een beperkt fiscaal vertegenwoordiger in plaats van een algemeen fiscaal vertegenwoordiger. Al dient natuurlijk in het achterhoofd gehouden te worden dat een vertegenwoordiger met een beperkte vergunning slechts kan optreden voor een beperkt aantal handelingen, hetgeen mogelijk niet toereikend is.

 

Conclusie

In deze blog hebben we het gehad over fiscale vertegenwoordiging. Aan bod is gekomen wat fiscale vertegenwoordiging is, welke vereisten er gelden om in aanmerking te komen voor een vergunning fiscale vertegenwoordiging en welke soorten vergunningen/vormen van vertegenwoordiging er zijn. Als laatste is kort een voor- en nadeel gegeven van beide vormen van vertegenwoordiging om zo de keus tussenbeide te vergemakkelijken.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over douanerecht of internationale handel? Of wilt u meer weten over fiscale vertegenwoordiging en welke vorm voor u het beste schikt? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page