top of page

Europese procedure kleine vorderingen

Heeft u een geschil met een Europese klant of een Europees bedrijf waarvoor u naar de rechter wilt stappen? Dan kan het zomaar zijn dat u een procedure in het buitenland moet starten, die vaak kostbaar en langdurig is. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om te kiezen voor een eenvoudige, snelle procedure. In deze blog leest u over één van die mogelijkheden: de ‘Europese procedure voor geringe vorderingen’. Na het lezen weet u wanneer u een beroep kunt doen op deze procedure, wat de belangrijkste voor- en nadelen ervan zijn en hoe de procedure grofweg in zijn werk gaat.

 

Europees geschil

Als u regelmatig zakendoet met een in het buitenland gevestigde partij en er een juridisch probleem ontstaat, kunt u al snel in een wirwar van procedurele regels belanden. Deze regels bepalen onder meer welke rechter bevoegd is om uw zaak te behandelen en welk recht die moet toepassen. Zo kan het voorkomen dat een Duitse rechter een zaak behandelt die een Nederlander aanspant tegen een Belg voor het vervoer van een vracht van Antwerpen naar Berlijn, en deze vervolgens (naast het internationaal transportrecht) Belgisch recht moet toepassen. Volgt u het nog…? Dat moet de Europese Unie ook gedacht hebben: “Kan dat niet wat eenvoudiger?” Het goede nieuws is dat het antwoord op die vraag soms met ‘ja’ beantwoord kan worden.

 

Volgens Europees recht (Verordening 861/2007) moet er bij kleine geschillen een mogelijkheid zijn om een zaak eenvoudig af te doen. Het gaat dan om burgerlijke en handelszaken, zeg maar ongeveer die zaken waarbij twee niet-overheden betrokken zijn, dus een geschil tussen twee bedrijven of tussen een bedrijf en een klant. Het moet gaan om een geschil waarbij de vordering (zonder rente, enz.) maximaal € 5.000,-- bedraagt. Tot slot is vereist dat het een ‘grensoverschrijdende zaak’ betreft. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een zaak waarbij partijen niet in dezelfde lidstaat wonen/gevestigd zijn. Denemarken heeft een opt-out bedongen, wat betekent dat u deze procedure niet kunt inroepen tegen een Deen(s bedrijf).

 

Procedure

Als uw zaak aan de hiervoor genoemde eisen voldoet, kunt u gebruikmaken van de procedure. In beginsel verloopt de procedure schriftelijk (waaronder in de meeste gevallen ook digitaal kan worden verstaan). Dat kan een voordeel zijn, omdat u bijvoorbeeld niet naar het buitenland hoeft te reizen. U kunt de procedure starten door het opsturen van een formulier, met bewijsstukken als bijlagen, naar de bevoegde rechter. Nadeel is daarbij wel dat het formulier moet worden opgesteld in de taal van de rechter. Dit kan dus kosten met zich brengen. Van de andere kant ligt het voor de hand dat, wanneer het op een procedure aankomt, deze (of vergelijkbare) stukken sowieso vertaald moeten worden.

 

Heeft u het formulier met bewijsstukken verstuurd? Dan stuurt de rechter dit door naar uw wederpartij. Deze laatste heeft dan 30 dagen om inhoudelijk te reageren op uw claim. U krijgt het verweer dan vanzelf toegestuurd door de rechter. Bijkomend voordeel is een correctiemogelijkheid: meent de rechter dat u in het formulier een fout heeft gemaakt die niet-ontvankelijkheid met zich brengt (wat betekent dat de rechter om procedurele redenen niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling), dan krijgt u de mogelijkheid de fout te corrigeren.

 

De inhoudelijke beoordeling vindt vervolgens plaats op basis van het formulier en de bijgevoegde stukken, met inbegrip van het verweer en de daarbij meegestuurde stukken. Als er geen (tijdig) verweer wordt gevoerd, beslist de rechter enkel op basis van de stukken van eiser. Alleen wanneer de rechter tot de conclusie komt dat hij op feitelijke punten moet beslissen die niet schriftelijk kunnen worden afgedaan, kan hij bepalen dat er een mondelinge behandeling (in persoon dus) moet plaatshebben.

 

Executoriale titel

De procedure voor kleine vorderingen is dus, zoals al bleek, gericht op een snelle, eenvoudige en relatief goedkope afhandeling van een zaak. Maar misschien wel het grootste voordeel van de procedure is nog onbesproken gelaten: de beslissing van de bevoegde rechter levert in deze zaken direct een ‘bij voorraad uitvoerbare executoriale titel’ op. Dat betekent dat u, zonder eerst een hoger beroep moet afwachten, direct de uitspraak kunt (laten) uitvoeren, in beginsel via de gerechtsdeurwaarder. Een voorbeeld van de mogelijkheden die dit biedt: de deurwaarder mag, met de executoriale titel in de hand, beslag leggen op een bankrekening van een wederpartij die niet wil betalen. Over het leggen van beslag in de Europese Unie schreven wij eerder al deze blogpost. Bovendien is deze executoriale titel geldig in de hele Europese Unie (met uitzondering van Denemarken).

 

Afronding

U heeft gezien dat er nogal wat kan komen kijken bij een procedure tegen een persoon of bedrijf buiten Nederland maar binnen de Europese Unie. De procedure voor geringe vorderingen biedt een snelle, eenvoudige en relatief goedkope oplossing voor het beslechten van uw probleem. Bovendien levert het u ook direct een executoriale titel op, waarmee u de uitspraak direct in heel Europa ten uitvoer kunt (laten) leggen.

 

De procedure voor geringe vorderingen biedt dus een waardig alternatief. Stijgt uw vordering boven de € 5.000,- uit? Dan kan het Europees bankbeslag een optie zijn.

 

Heeft u een vraag over de mogelijkheden voor het aanspreken van een wederpartij in het buitenland die niet betaalt? Of heeft u een andere juridische vraag over het incasseren van een vordering op een buitenlandse partij? Dan kunt u gerust contact opnemen met één van onze advocaten, die jarenlange ervaring hebben opgebouwd binnen dit vakgebied.

Comments


bottom of page