top of page

Douanewaarde

Doet u aan grensoverschrijdende handel met een niet EU-lidstaat, of bent u van plan om aan grensoverschrijdende handel met een niet EU-lidstaat te doen dan kan deze blog van groot belang zijn voor u. In deze blog zal ik het namelijk gaan hebben over de douanewaarde. Hierbij zullen de volgende aspecten aan bod komen: - de douanewaarde in het algemeen; - de methoden voor het berekenen van de douanewaarde; - de meest gehanteerde methode; - het belang van een juiste douanewaarde. De douanewaarde in het algemeen De douanewaarde is van belang bij de berekening van de hoogte van de douanerechten – bestaande uit uitvoer- en invoerrechten – die geheven zullen worden bij uitvoer (in de praktijk in beginsel niet), respectievelijk invoer. Omdat de hoogte van de verschuldigde douanerechten afhankelijk is van de waarde van de goederen – namelijk door middel van de douanewaarde – wordt er ook wel gesproken van een ‘ad valorem’ belasting. Met andere woorden een belasting op basis van de waarde van de goederen. Naast de douanewaarde is ook het percentage van het douanerecht van belang, zo dient dit percentage vermenigvuldigd te worden met de douanewaarde om tot het bedrag te komen dat uiteindelijk geheven zal worden. Het percentage dat vermenigvuldigd dient te worden met de douanewaarde is onder meer afhankelijk van de classificatie van het product. In deze blog is voornamelijk de douanewaarde van belang. Om deze te berekenen zijn er zes verschillende methoden.


De zes methoden voor het berekenen van de douanewaarde Zoals ik hiervoor al aangaf zijn er zes verschillende methoden om de douanewaarde te bepalen. Deze zes methoden zijn vastgelegd in de GATT-code van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel – zijnde een internationaal handelsverdrag met een informele organisatie daaromheen – welke tegenwoordig onderdeel is van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie.


De zes verschillende methoden voor de bepaling van de douanewaarde zijn de volgende: - transactiewaarde ingevoerde goederen; - transactiewaarde van identieke goederen; - transactiewaarde van soortgelijke goederen; - terugrekenmethode of deductieve methode (aftrekmethode); - berekende waarde (kostprijs plus methode); en - redelijke middelen (fall-backmethode).


Voor toepassing binnen de Europese Unie zijn deze methoden uitgewerkt in het Douanewetboek van de Unie. Dit brengt met zich mee dat de regels met betrekking tot de douanewaarde rechtstreeks van toepassing zijn in alle EU-lidstaten. Het vaststellen van de douanewaarde dient dus ook in alle EU-lidstaten op eenzelfde manier te geschieden. Hierbij is het zo dat op circa 95% van de handel in de EU eenzelfde methode van toepassing is. De meest gehanteerde methode De meest gehanteerde methode voor het vaststellen van de douanewaarde van de ingevoerde goederen is ‘de transactiewaarde van de ingevoerde goederen’. Het DWU verwoord het als volgt:

De primaire basis voor de douanewaarde van goederen is de transactiewaarde, te weten: de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs bij verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie, waar nodig aangepast.

Uit de tekst van het DWU kunnen drie elementen ontleed worden:

1. De werkelijke betaalde of te betalen prijs;

2. Indien zij voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie worden verkocht;

3. Aanpassingen die noodzakelijk zijn.

De eerste twee elementen zijn vrij duidelijk, het betreft de prijs die betaald is of betaald zal worden bij verkoop (transactiewaarde) voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie. Het is het derde element dat soms voor complicaties kan zorgen, namelijk ‘aanpassingen die noodzakelijk zijn’. Zo moeten er na het vaststellen van de transactiewaarde vaak nog rekening gehouden worden met enkele mutaties die ervoor kunnen zorgen dat de uiteindelijk douanewaarde kan afwijken van de transactiewaarde. Deze mutaties kunnen zowel verhogingen als verlagingen zijn. Het belang van een juiste douanewaarde Een onjuiste vaststelling van de douanewaarde kan gevolgen met zich meebrengen. Als de Douane van mening is dat de door u vastgestelde douanewaarde te laag is, dan kan zij u een uitnodiging tot betaling sturen (UTB), al dan niet met een bestuurlijke boete of strafbeschikking. Dit moet waar mogelijk voorkomen worden.


Conclusie In deze blog heb ik het beknopt gehad over de douanewaarde. Hierbij is aan bod gekomen wat deze douanewaarde is, welke methoden er zijn om deze vast te stellen, welke methode het meest gangbaar is en het belang van een correct vastgestelde douanewaarde. Om het vaststellen van de douanewaarde in goede banen te leiden en onenigheid met de Douane te voorkomen, kan u best contact opnemen met een professional. Bij Wolfs Advocaten kunnen wij zowel advies geven bij het vaststellen van een correcte douanewaarde, als assisteren wanneer reeds bekend is geworden dat de douanewaarde onjuist is vastgesteld.


Meer weten? Heeft u vragen over douanerecht of internationale handel? Of heeft u vragen over de vaststelling van de douanewaarde of over wat u dient te doen als de Douane u verwijt dat de door u vastgestelde douanewaarde onjuist is? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page