top of page

Naar een nieuw (Europees) cannabisbeleid?

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023


Inleiding Op 15 juli 2022 zijn Duitsland, Luxemburg, Malta en Nederland bijeengekomen om in gesprek te gaan over een nieuw cannabisbeleid. Het gesprek vond plaats op initiatief van Luxemburg, dat al sinds 2001 stappen aan het zetten is om de legalisering van cannabis plaats te laten vinden. Het land hoopt door een gesprek te voeren met landen die een vergelijkbaar beleid (gaan) voeren een signaal af te geven richting landen en staten die tegen legalisering zijn. De bijeenkomst resulteerde in een slotverklaring die is ondertekend door Duitsland, Luxemburg en Malta. In dit blog worden de inhoud van de slotverklaring en de mogelijke consequenties van deze verklaring besproken. De slotverklaring De slotverklaring formuleert allereerst het doel dat ten grondslag ligt aan de bestaande drugswetgeving: de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de mens. Om optimale bescherming te kunnen bieden dient de wetgeving up-to-date te zijn. De wetgeving dient rekening te houden met (technologische) ontwikkelingen op het gebied van drugs. De bijeengekomen landen concluderen in de slotverklaring dat dit momenteel niet het geval is. De huidige wetgeving loopt vooral achter ten aanzien van de regulering van cannabis, een drug die door steeds meer mensen wordt geconsumeerd. De ingenomen producten bevatten veelal een hoge concentratie THC, het voornaamste psychoactieve bestanddeel in cannabis. Bovendien wordt de kwaliteit van de producten op de illegale markt niet gewaarborgd, met alle gevolgen van dien. Regulering van cannabis is dus van groot belang. Let wel: regulering van (de handel in) cannabis staat niet gelijk aan het verbieden van (de handel in) cannabis. Dat de bijeengekomen landen een verbod op (de handel in) cannabis niet voor ogen hebben, blijkt ook uit het voorstel in de slotverklaring “to find new approaches beyond prohibition based drug policies.” Wat deze “new approaches” concreet inhouden wordt (helaas) niet duidelijk. Daarvoor zal, volgens de slotverklaring, regelmatig overleg over het brede scala aan cannabisgerelateerde problemen nodig zijn. Met de bijeenkomst op 15 juli 2022 is hiermee al een begin gemaakt. En nu? De bijeenkomst op 15 juli 2022 markeert het begin van een reeks multilaterale discussies over de huidige wet- en regelgeving omtrent cannabis. Discussies die, hopelijk, resulteren in een minder strikt regime. Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.


Comments


bottom of page