top of page

Merkenregistratie: een beknopt overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een agentschap van de Europese Unie dat is belast met de registratie van uniemerken en gemeenschapsmodellen. In dit blog wordt besproken hoe uw merk of ontwerp beschermd kan worden in de Europese Unie, aan welke termijnen en formaliteiten voldaan moet worden, en hoe het zit met bescherming van uw merk of ontwerp in het Verenigd Koninkrijk (VK). Gemeenschapsmodellen Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Modellenverordening) definieert het begrip model als volgt: “de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. Modellen specificeren dus hoe producten eruit zien, met andere woorden: het uiterlijk/ontwerp. Hierbij kan worden gedacht aan productverpakkingen, samengestelde producten, grafische ontwerpen of webdesign. Een specifiek model kan worden beschermd in de Europese Unie door inschrijving bij het EUIPO. Ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM’s) worden beschermd tegen erop lijkende modellen, zelfs als het inbreuk plegende model te goeder trouw is ontwikkeld. De inschrijving zorgt er dus voor dat u een exclusief recht op het model krijgt. Dit recht geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. Een IGM is in eerste instantie vijf jaar geldig. De inschrijving kan telkens vijf jaar worden vernieuwd tot een maximum van 25 jaar. De aanvraag van een IGM kan online worden ingediend, waarbij het tevens mogelijk is om meerdere modellen tegelijk in te schrijven. Indiening van de aanvraag dient te worden gedaan bij het EUIPO. Zij houdt ook een openbaar register van IGM’s bij. Uniemerken Merken zijn symbolen waaraan producten herkend kunnen worden. Merken kunnen worden ingeschreven op vier niveaus. Als eerste kunnen zij worden ingeschreven bij het nationale bureau voor intellectuele eigendom (dat geldt overigens ook voor modellen). Als u bescherming van uw merk in de Benelux zoekt, kun u een aanvraag indienen bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE). Dit is het tweede niveau. Als derde kan een aanvraag voor een Uniemerk worden ingediend bij EUIPO. Deze registratie kan om de 10 jaar onbeperkt worden vernieuwd. Tot slot is het mogelijk uw merkenaanvraag naar een internationaal niveau buiten de Europese Unie te tillen. Dit is mogelijk bij ieder land dat het Protocol van Madrid heeft ondertekend en loopt via de World Intellectual Property Organization (WIPO). Landen die dit protocol hebben geratificeerd zijn bijvoorbeeld (naast de Europese Unie) de Verenigde Staten, China, Japan en Rusland. Het Verenigd Koninkrijk Nadat de transitieperiode ter zake het vertrek van het VK uit de Europese Unie eindigde op 1 januari 2021, verloren alle IGM’s hun kracht in het VK. Zij werden omgezet in Britse eigendomsrechten, onderworpen aan hun eigen regels en vereisten. Als u een nieuw model in het VK wil inschrijven of de geldigheidsduur van een bestaand model in het VK wenst te verlengen, dient u hiervoor een aparte aanvraag in te dienen bij het Intellectual Property Office van het VK (IPO). Conclusie Het valt dus aan te raden om uw merk of model te laten inschrijven bij de EUIPO of de WIPO. U krijgt dan een exclusief recht op uw merk of model en het kan eventuele toekomstige conflicten voorkomen. Meer weten? Wolfs Advocaten helpt u graag bij de aanvraag of vernieuwing van uw merk of model bij het EUIPO, het IPO en de WIPO. Heeft u vragen over deze materie of over het IE-recht in het algemeen? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.


Comments


bottom of page