top of page

Lkw-Maut tol terugvorderen? Wolfs Advocaten helpt!

Bijgewerkt op: 24 jan. 2023

Expediteurs en andere ondernemingen die in Duitsland tol (de zogenoemde Lkw-Maut) hebben betaald tussen 2017 en 2020 kunnen een gedeelte van de tol terugvorderen van de overheid van Duitsland. Het Europees Hof van Justitie heeft namelijk onlangs bepaald dat Duitsland weliswaar gerechtigd was tol te heffen, maar dat deze tol enkel betrekking kon hebben op de kosten van de infrastructuur. Duitsland heeft echter tot voor kort ook tol geheven voor de kosten die samenhangen met de verkeerspolitie. Dit is in strijd met het Europees recht.


Geschat wordt dat ondernemingen gezamenlijk honderden miljoenen teveel aan tol hebben betaald tussen 2017 en 2020. Ondernemingen die teveel tol hebben betaald kunnen in ieder geval het deel van de tolheffing dat gebaseerd was op de kosten van de verkeerspolitie terugvorderen. Volgens de huidige informatie bedragen deze kosten ten minste 4 procent van de betaalde tol. Het is niet uitgesloten dat de terug te vorderen kosten zelfs hoger zijn. De berekening van het exacte percentage van de te veel betaalde bedragen is op dit moment nog volop in gang.


Alleen bedrijven die een directe contractuele relatie met Toll Collect GmbH of een EETS-aanbieder (European Electronic Toll Service) hebben, kunnen de tolgelden terugvorderen. Dit zijn de bedrijven die de betreffende vrachtwagens bij Toll Collect GmbH (respectievelijk de EETS-aanbieder) hebben geregistreerd of anderszins een contractuele relatie met Toll Collect GmbH hebben gesloten.


Terugbetalingsmogelijkheden van tol die in 2017 is betaald, zullen door de verjaringstermijn van drie jaren per 31 december 2020 verjaren. Hierdoor zal het niet mogelijk zijn om na die datum de in het jaar 2017 teveel betaalde tol terug te vorderen. Deze verjaring kan echter worden voorkomen door vóór 31 december 2020 actie te ondernemen en de verjaringstermijn te stuiten. Het ondernemen van actie kan in de vorm van indienen een pro-forma bezwaarschrift bij het Duitse Federaal Bureau voor Goederenvervoer. Helaas dient u er rekening mee te houden dat het terugvorderen van tol betaald tot eind 2016 al verjaard is.


Meer weten?


Heeft u vragen over het terugvorderen van de teveel betaalde tol in Duitsland? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page