top of page

Extra verplichting bij de invoer van staal- en ijzerproducten (september 2023)

In het kader van de uitbreiding van de sanctiewetgeving tegen Rusland zijn er vanaf 30 september 2023 nieuwe verplichtingen voor importeurs ingevoerd. Importeurs van (producten van) ijzer en staal mogen dergelijke producten nog slechts invoeren uit derde landen als er géén Russische basisproducten in zijn verwerkt. Artikel 3g, lid 1, onder d van de sanctieverordening 833/2014 verbiedt de invoer of aankoop in de Unie van producten die in een derde land zijn verwerkt met behulp van grondstoffen van oorsprong uit Rusland.


De maatregel ziet op de invoer van producten van de posten 7206-7229 uit hoofdstuk 72 en hoofdstuk 73 volledig (dus de posten 7301 tot en met 7326).


De EU wil met deze extra maatregelen voorkomen dat de economie in Rusland wordt gestimuleerd door de handel in producten van ijzer en staal waar Russische grondstoffen in zijn verwerkt.


De importeur dient te kunnen bewijzen dat bij de invoer van de staal- en ijzerproducten dus géén Russische grondstoffen zijn gemoeid. Als importeur kunt u dat bewijzen door bepaalde documenten in uw administratie op te nemen. Het Mill Test Certificate (MTC) is daar de belangrijkste van. Ontbreekt het MTC dan heeft de importeur de mogelijkheid om aan de hand van andere documenten zo goed als mogelijk aan te tonen dat er géén Russische grondstoffen zijn verwerkt in het product. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een uitdrukkelijke verklaring van de producent uit het derde land of een productiebeschrijvingen. Enkel een oorsprongscertificaat is overigens onvoldoende.


Wat moet er in het MTC staan?

Het MTC moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

Voor halffabricaten:

- de naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden

- de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)

- het GN-nummer (6-cijferige code) van het product


Voor afgewerkte producten

- de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)

- het GN-nummer (6-cijferige code) van het product

- de naam van het land en de faciliteit waar eventueel de volgende verwerkingen of bewerkingen worden uitgevoerd: warmwalsen, koudwalsen, metallisch bekleden door warm onderdompelen, elektrolytische metaalbekleding, organische bekleding, lassen, doordringen/extruderen, trekken/pilgeren en ERW/SAW/HFI/laserlassen.


Alleen het beschikken over een oorsprongscertificaat van de goederen is dus niet voldoende.


Bovenstaande maatregel wordt vanaf 30 september 2023 ook opgenomen in het codeboek. Vanaf dat moment gebruikt u certificaatcode Y824 in vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart u als importeur dat uw ijzer- en staalproducten voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat u dit kunt bewijzen door de bescheiden in uw administratie.


Advies nodig?

Heeft u vragen over deze nieuwe maatregel bij de invoer van staal- en ijzerproducten? Of heeft u vragen over andere sanctiemaatregelen tegen Rusland? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page