top of page

Export (uitvoer) van 'Dual-use' goederen

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Bij de export van producten van de Europese Douane-unie naar landen buiten de Douane-unie (zogenaamde ‘derde landen’) komt een heleboel kijken. Een veelal vergeten aspect bij exporteurs is de vraag of het product een ‘dual-use’ goed is, oftewel een goed voor tweeërlei gebruik. Deze vraag is vanwege de oorlog in Oekraïne en de (uitgebreide) sancties tegen Rusland opnieuw zeer actueel. Na het lezen van dit blog weet u waar u rekening mee moet houden bij het verkopen van en/of uitvoeren van dual-use goederen.


Dual-use goederen zijn producten, diensten en technologieën die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Om misbruik tegen te gaan zijn dual-use goederen onderworpen aan strenge(re) exportregels. Zo geldt in de Europese Douane-unie onder meer een vergunningplicht voor de export van deze goederen en diensten. Het betreft onder meer verschillende goederen in de volgende categorieën (die in de wetgeving weer opnieuw onderverdeeld worden in verschillende secties):


Categorie 0 Nucleaire goederen, installaties en materialen

Categorie 1 Speciale materialen en aanverwante apparatuur

Categorie 2 Materiaalverwerking

Categorie 3 Elektronica

Categorie 4 Computers

Categorie 5 Telecommunicatie en informatiebeveiliging

Categorie 6 Sensoren en lasers

Categorie 7 Navigatie en vliegtuigelektronica

Categorie 8 Zeewezen en schepen

Categorie 9 Ruimtevaart en voortstuwing


Of een vergunning daadwerkelijk noodzakelijk is, hangt uiteindelijk af van onder meer het goed en de eindbestemming/eindgebruiker, hoewel door de strengere sanctiewetgeving door de oorlog in Oekraïne steeds meer (dual-use) goederen überhaupt niet mogen worden uitgevoerd. Daartegenover staat dat er ook uitzonderingen gelden voor humanitaire goederen zoals geneesmiddelen en voedsel.


Een exporteur dient een vergunning aan te vragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).


Het zal voor u als exporteur in de praktijk niet altijd eenvoudig zijn om vast te stellen of uw goed überhaupt een dual-use goed is, of anders verwoord: wat uw goed in douanerechtelijke zin is (“het classificeren”). Het classificeren van uw goed vergt namelijk specifieke kennis over het goed, het (mogelijke) gebruik daarvan en de toepasselijke douanewetgeving. Wolfs Advocaten kan u hierbij assisteren.


Let goed op: de uitvoer van een dual-use goed zonder vergunning is strafbaar en heeft te gelden als een economisch delict.


Overigens gelden er ten aanzien van de uitvoer van goederen naar specifiek Rusland veel meer en strengere exportrestricties. Inmiddels is er een behoorlijke waslijst aan goederen die niet mogen worden uitgevoerd naar Rusland.


Daarnaast is het ook belangrijk om bij de verkoop van dual-use goederen binnen de Douane-unie (dus niet naar derde landen) na te denken over de vraag aan wie de goederen worden verkocht. Of beter gezegd: wie de eindgebruiker van de dual-use goederen gaat zijn.


Stel dat bedrijf A (Nederland) dual-use goederen verkoopt aan bedrijf B (Duitsland), maar de goederen blijken uiteindelijk door een Iraanse klant van het Duitse bedrijf te worden gebruikt, dan ben je als verkoper alsnog in overtreding. In de praktijk wordt daarom veelal een eindgebruikersverklaring gevraagd van het Duitse bedrijf.


Advies nodig?


Heeft u vragen over de import of export van uw goederen of over de toepassing van exportrestricties? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Hozzászólások


bottom of page