top of page

eHerkenning en de Wet digitale overheid

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Nederland digitaliseert. Steeds meer diensten worden met behulp van online transacties geleverd. In de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 15 februari 2022 poogde de overheid mee te gaan in deze ontwikkeling door het doen van aangifte loonheffing enkel mogelijk te maken met eHerkenning. eHerkenning is, net als DigiD, een inlogmiddel met behulp waarvan organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. Deze software kan enkel tegen betaling bij een commerciële partij worden aangeschaft.


De vraag die in deze zaak centraal staat is of de Belastingdienst de belastingplichtigen mag verplichten om eHerkenning aan te schaffen voor het doen van hun aangiften. De Rechtbank Gelderland is van oordeel dat zo een verplichting niet mag worden opgelegd. Daartoe overweegt zij dat, hoewel lid 2 van artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht aan de overheid de mogelijkheid biedt om het gebruik van een bepaald type elektronische handtekening voor te schrijven, er momenteel nog geen wettelijk voorschrift is dat dit voorschrijft. De Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2020, waarnaar de Belastingdienst in dit verband verwijst, is geen wettelijk voorschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarop de Belastingdienst de verplichting tot aanschaffing van eHerkenning mag baseren.


Een wet waarop de Belastingdienst de verplichting tot aanschaffing van eHerkenning wél mag en zal baseren is de Wet digitale overheid, die momenteel nog in behandeling is. In het wetsvoorstel worden bepaalde standaarden in het elektronisch verkeer van de overheid verplicht gesteld. Ook bevat het wetsvoorstel regels over informatieveiligheid. De publieke voorzieningen dienen aan strenge eisen ten aanzien van de veiligheid, werking en betrouwbaarheid te voldoen. Tot slot ziet het wetsvoorstel op de toegang tot elektronische diensten van de overheid met behulp van een elektronisch identificatiemiddel, zoals eHerkenning. Als ondernemer doet u er verstandig aan de ontwikkelingen rondom de Wet digitale overheid en de verplichtingen die dit met zich mee zou kunnen brengen in de gaten te houden. Wolfs Advocaten houdt u in ieder geval op de hoogte.


Meer weten?


Heeft u vragen op het gebied van het ondernemingsrecht? Neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page