top of page

De ICC Incoterms 2020

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Sinds januari 2020 zijn de nieuwste Incoterms ingevoerd. De Incoterms 2020 bevatten enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2010. In dit blog wordt besproken wat de Incoterms 2020 zijn en wat het belang is van de Incoterms 2020. Afsluitend worden enkele praktische tips gegeven.


De ICC Incoterms

De Incoterms zijn “International Commercial Terms” die zijn opgesteld door de International Chamber of Commerce (“ICC”). Met de Incoterms worden de rechten en plichten tussen koper en verkoper vastgelegd. De Incoterms kunnen worden gebruikt voor (internationale) handel in allerlei soorten goederen en voor verschillende vormen van vervoer.


Het belang van de Incoterms

Zoals gezegd regelen de Incoterms de rechten en plichten tussen koper en verkoper. Zo staat er onder meer in wie verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer en de verzekering, wie het risico van transport draagt en wie de douaneformaliteiten moet regelen. Wanneer koper en verkoper de gemaakte afspraken vast (laten) leggen in een koopovereenkomst, wordt doorgaans ook bepaald welke Incoterms van toepassing zijn.


De Incoterms vormen een aanvulling op de te sluiten koopovereenkomst. Ze zijn niet bedoeld om de koopovereenkomst te vervangen. Logisch ook, omdat de Incoterms lang niet alles regelen wat er in een koopovereenkomst zou kunnen (en moeten) worden geregeld. Denk hierbij aan (de gevolgen van) wanprestatie, aansprakelijkheid en eigendomsoverdracht.


De Incoterms kunnen echter wél invloed uitoefenen op bijvoorbeeld de eigendomsoverdracht. De vereisten voor eigendomsoverdracht zijn terug te vinden in artikel 3:84 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat voor eigendomsoverdracht aan drie vereisten moet worden voldaan:

1. er moet levering plaatsvinden;

2. krachtens een geldige titel;

3. door een beschikkingsbevoegde.


Doordat de Incoterms 2020 bepalen wanneer de levering plaatsvindt, oefenen ze invloed uit op het leveringsvereiste.


Tips & tricks

Nu het belang van de Incoterms duidelijk is, resteren nog enkele praktische vragen. Hoe weten de koper en verkoper welke Incoterms van toepassing moeten worden verklaard? En hoe moet naar de Incoterms verwezen worden?


Voor de eerste vraag geldt dat het belangrijk is om als koper en verkoper vast te stellen wat er mogelijk is. De vorm van vervoer die wordt gebruikt, of het soort goederen dat wordt verhandeld, sluit toepasselijkheid van sommige Incoterms regels uit. Zo zijn de Incoterms FAS, FOB, CFR en CIF alleen bedoeld voor zeevervoer en vervoer over de binnenwateren. Als de goederen niet aan boord van een schip worden vervoerd, dan horen deze regels niet te worden gebruikt.


Eerstgenoemde Incoterm (FAS) is bovendien vooral geschikt voor bulkgoederen (producten die je niet op elkaar stapelt in een container). Als de verhandelde goederen per container worden vervoerd, dan horen deze regels meestal niet te worden gebruikt.


Voor de tweede vraag is het van belang te weten dat elke Incoterm met drie hoofdletters wordt aangeduid. Het noteren van enkel deze drie hoofdletters is niet voldoende. Daarmee zou namelijk ook verwezen kunnen worden naar andere voorwaarden. Om verwarring te voorkomen, moet een plaatsaanduiding achter de drie hoofdletters worden genoteerd. Achter de plaatsaanduiding wordt de Incoterm met het betreffende jaartal (dus in dit geval 2020) genoteerd.


Als koper en verkoper afspreken dat de Incoterm 2020 CIF van toepassing is op de verhandeling van bulkgoederen die geleverd worden in de Waalhaven Rotterdam, dan wordt dit als volgt genoteerd:


“CIF Rotterdam Waalhaven ICC Incoterms 2020”


Advies nodig?

Heeft u vragen over de inhoud van de ICC Incoterms? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een contract of het kiezen van een Incoterm? Of heeft u andere vragen op het gebied van het (internationaal) transportrecht? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Comments


bottom of page