top of page

De Europese Raad over het drugsbeleid in Europa

Bijgewerkt op: 9 aug. 2023

Inleiding


Op 8 december 2022 heeft de Europese Raad een conclusie opgesteld over een op mensenrechten gebaseerde benadering van het drugsbeleid. Met de conclusie neemt de Europese Raad een nieuw, voor de cannabiswereld gunstiger standpunt in over het drugsbeleid. Dit blog bespreekt de inhoud van de conclusie en de eventuele gevolgen daarvan voor de cannabiswereld.


De Europese Raad


De Europese Raad is een instelling van de Europese Unie. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 Europese lidstaten, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.


De instelling is geen wetgevend orgaan. Er wordt binnen de Europese Raad niet onderhandeld over Europese wetten en er wordt geen wetgeving aangenomen. De Europese Raad houdt zich voornamelijk bezig met het bepalen van de politieke koers en de prioriteiten van de Europese Unie. Oftewel: de Europese Raad bepaalt de politieke agenda van de Europese Unie.


De conclusies van de Europese Raad spelen hierin een belangrijke rol. In de conclusies staan punten van aandacht voor de Europese Unie en welke acties en doelstellingen daaruit voortvloeien. Ook kan er een termijn worden gesteld waarbinnen overeenstemming moet worden bereikt of een wetsvoorstel moet zijn ingediend


De conclusie van de Europese Raad


De conclusie vangt aan met het in herinnering brengen van de Europese Drugsstrategie. Daarin is de doelstelling van de Europese Unie opgenomen: de bescherming en verbetering van het welzijn van de samenleving, de bescherming en bevordering van de publieke gezondheid, het bieden van een hoog niveau van veiligheid en welzijn aan het publiek en het verbeteren van de kennis van gezondheid.


Bovendien verbindt de Europese Unie zich in de Europese Drugsstrategie ertoe een grotere rol te gaan spelen om te komen tot een op de mensenrechten gebaseerd drugsbeleid. Bij het bepalen van het beleid zouden de behoeften van individuen, gemeenschappen en gendergelijkheid in acht moeten worden genomen. Hierdoor worden zo min mogelijk personen ongelijk behandeld (is de gedachte).


Dit betekent ook dat bij de implementatie van het op te stellen beleid in de Europese lidstaten rekening moet worden gehouden met de stand van zaken in de specifieke lidstaat. Uiteraard mag de nationale, internationale en Europese wet- en regelgeving daarbij niet uit het oog verloren worden.


Hoe nu verder?


De conclusie van de Europese Raad laat zien dat de regulering van cannabis (eindelijk) prioriteit heeft bij de Europese lidstaten. Het is aan diezelfde lidstaten om een eerste stap te zetten en de handel in cannabis te legaliseren.


Meer weten?


Heeft u vragen over cannabis of andere handelsrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

コメント


bottom of page