Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verschillende fasen van het arbeidsproces die werkgever en werknemer met elkaar doorlopen: het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst alsmede het naleven van eventuele verplichtingen die tussen partijen (blijven) bestaan, al dan niet na beëindiging.

Cruciaal voor uw onderneming

Bij het voeren van een onderneming met medewerkers in dienst, is het arbeidsrecht niet meer weg te denken. Wolfs Advocaten kent een aantal door de wol(f) geverfde specialisten, ervaren in het adviseren, begeleiden en procederen op het gebied van het arbeidsrecht. In dit kader worden zowel (en vooral) werkgevers als werknemers bijgestaan. Snel, efficiënt en overzichtelijk is hetgeen dat wordt nagestreefd.

Alle facetten

U kunt bij ons terecht met vragen over alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder:

 • arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
 • non-concurrentie- en/of relatiebeding
 • individueel ontslag, al dan niet op staande voet
 • collectieve ontslagen
 • begeleiding van het traject rondom zieke werknemers
 • vraagstukken omtrent de statutair bestuurder
 • aansprakelijkheid van de werkgever
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • cao-vraagstukken en medezeggenschap
 • flexibele arbeidsrelaties
 • grensoverschrijdende arbeid en
 • herstructurering, reorganisatie en overgang van onderneming

Vragen?

Neem gerust contact op met Peter Kostons of Milan Gaber.