Contractenrecht

Wolfs Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van contractenrecht/verbintenissenrecht. Heeft u een geschil met het een contractuele relatie die zijn verplichtingen niet nakomt? Bij Wolfs Advocaten bent u aan het juiste adres. Ervaring en kennis op het gebied van contracten is cruciaal om vraagstukken in andere rechtsgebieden te beantwoorden, zoals faillissementsrecht, transportrecht, ondernemingsrecht maar ook intellectuele eigendomsrecht, goederenrecht en beslag- en executierecht.

Basis voor iedere zaak

Het contractenrecht ziet onder andere op de vraag of er sprake is van een overeenkomst, eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden op die overeenkomst en het beëindigen of niet nakomen van een overeenkomst. In nagenoeg iedere zaak komen er vragen naar voren die terug te brengen zijn naar de basis van het contractenrecht. Wat hebben partijen (schriftelijk) afgesproken? Komt een contractspartij de verplichtingen uit een overeenkomst niet na, dan pleegt de contractspartij contractbreuk. Wanneer een partij een contract toerekenbaar niet nakomt is er sprake van wanprestatie. Dit betekent dat de benadeelde partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Wolfs Advocaten helpt u met de inning van een dergelijke vordering.

Overeenkomst

Een belangrijk onderdeel van de praktijk van Wolfs Advocaten is het opstellen en beoordelen van verschillende overeenkomsten. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, agentuurovereenkomsten en overeenkomsten in het kader van de koop en verkoop van aandelen.

Beëindiging van het contract

Een overeenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Zo kan er in een overeenkomst een bepaalde tijdsduur zijn afgesproken waarna de overeenkomst op houdt te bestaan. De wet biedt onder andere ook de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) ontbinding. Wanneer een partij nalaat de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst na te komen, kan onder omstandigheden de overeenkomst door de andere partij worden ontbonden. De tekortkoming moet de ontbinding wel rechtvaardigen, anders is ontbinding niet toegestaan. Wanneer een overeenkomst is ontbonden, houdt deze overeenkomst op te bestaan. Er ontstaan dan wel ongedaanmakingsverplichtingen voor beide partijen. Alle reeds verrichte prestaties dienen ongedaan te worden gemaakt. Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring met ontbindingsprocedure.

Overnames

Wolfs Advocaten helpt u ook graag bij de overname of fusie van uw onderneming. Een dergelijke fusie of overname heeft vele moeilijke juridische implicaties waarbij de kennis van een advocaat absoluut vereist is. Een fusie of overname wordt uiteindelijk ook vastgelegd in een overname- of fusieovereenkomst. Wolfs Advocaten kan u helpen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst door haar jarenlange ervaring in onder meer het contracten- en ondernemingsrecht.

Adviseren en procederen

Wolfs Advocaten adviseert en waar nodig procedeert. Wolfs Advocaten heeft in veel zaken geprocedeerd, onder meer op het gebied van internationale transportzaken, vastgoedzaken, bouwzaken, aandeelhoudersconflicten, arbeidsrechtzaken, douanezaken en huurzaken.

Alle facetten

U kunt bij ons terecht met vragen over alle facetten van het contractenrecht, waaronder met betrekking tot:

Meer weten? Vragen?

Wolfs Advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van contractenrecht in de breedste zin van het woord. Heeft u vragen op het gebied van het contractenrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten, zoals Lotte Oostdam of Lars Kroese.