Aansprakelijkheidsrecht

Bedrijfsbranden, ladingdiefstal, medische fouten en bedrijfsongevallen. Deze onderwerpen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Aansprakelijkheidsrecht is het recht dat regelt wie aangesproken kan worden om door derden geleden en/of veroorzaakte schade te vergoeden.

Schadevergoeding

Indien een derde, bedrijf of particulier, aansprakelijk is voor geleden schade, komt de vraag aan de orde of een aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en de schade vergoedt. Indien u geleden schade op de veroorzaker wilt verhalen of door een ander aansprakelijk bent gesteld voor toegebrachte schade, kan Wolfs Advocaten u adviseren over uw juridische (on)mogelijkheden. Ook als uw tussenpersoon toch niet voor de gewenste verzekering heeft gezorgd en u dus (deels) onverzekerd bent.

Verzekeringsrecht

Het speelveld van aansprakelijkheidsrecht kruist zich vaak met het specialisme van Wolfs Advocaten: het verzekeringsrecht. Het verzekeringsrecht regelt de rechtsbetrekking tussen verzekeraar en verzekerde. Als bedrijf of particulier kunt u geconfronteerd worden met een ten aanzien van de schade afwijzende verzekeraar.

Onze focus

Ook (vrije) beroepsbeoefenaars, zoals advocaten, artsen, architecten, fiscalisten, accountants, notarissen, makelaars en assurantietussenpersonen en bestuurders van vennootschappen worden steeds vaker persoonlijk aangesproken. Veelal hebben deze personen een beroeps- c.q. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Wolfs Advocaten kan u in een dergelijk geval bijstaan. Wolfs Advocaten wordt ook vaker ingeschakeld door de verzekeraar van (vrije) beroepsbeoefenaars om hun belangen te behartigen.

Als specialist op het gebied van verzekeringsrecht focust Wolfs Advocaten zich ook onder meer op de volgende aspecten:

  • AVB/bedrijfsschade/business interruption
  • brand/opstal/bouw/CAR
  • D&O/BCA
  • arbeidsongeschiktheid
  • beoordeling polis en polisvoorwaarden
  • uitsluitingsclausules en eventuele risicoverzwaring
  • dekkingsgeschillen met verzekeraar, onder andere weigering van de uitkering en
  • bindend advies

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met John WolfsLotte Oostdam of Lars Kroese.