Vermogensrecht

Een goede kennis van het vermogensrecht is cruciaal als basis voor het goed kunnen behandelen van vraagstukken op andere rechtsgebieden, zoals faillissementsrecht, transportrecht, ondernemingsrecht maar ook personen- en familierecht, intellectuele eigendomsrecht en beslag- en executierecht.

Onderneming of privé-persoon

Het vermogensrecht omvat alle regels betrekking hebbende op het vermogen van een onderneming of een privé-persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag of er sprake is van een overeenkomst, eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden op die overeenkomst, het beëindigen of niet nakomen van een overeenkomst, de overdracht van eigendom, het bestaan van zekerheidsrechten zoals pand en hypotheek en de crediteurenpositie bij een eventueel faillissement. Maar denk hierbij ook aan de (soms complexe) verdeling van het gezamenlijke vermogen indien partijen gaan scheiden van elkaar. Dit is nog maar een kleine greep uit het aantal mogelijke voorbeelden waar een algemene (en specifieke) kennis van het vermogensrecht onontbeerlijk is.

Basis voor iedere zaak

In nagenoeg iedere zaak komen er vragen naar voren die terug te brengen zijn naar de basis van het vermogensrecht: het goederenrecht en verbintenissenrecht. Het goederenrecht beoogt de verhouding tussen een (rechts)persoon en een goed te regelen, het verbintenissenrecht de verhouding tussen (rechts)personen onderling.

Wolfs Advocaten zoekt het voor u uit, adviseert en zo nodig procedeert. De focus van Wolfs Advocaten ligt op onder meer:

  • overeenkomsten
  • toerekenbare tekortkomingen
  • algemene voorwaarden
  • verkrijgen van goederen (niet) te goeder trouw
  • retentierecht
  • pand- en hypotheekrecht
  • huur
  • onrechtmatig handelen en
  • risico-aansprakelijkheden, waaronder aansprakelijkheid ten aanzien van gebouwen, gevaarlijke stoffen en hulppersonen zoals onderaannemers

 

Meer weten? Vragen?

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Lotte Oostdam of Arsen Mukuchian.