Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht stelt de onderneming centraal en de veelheid aan interne en externe onderwerpen waar ondernemingen mee te maken hebben.

Mogelijke onderwerpen

  • de rechtsvorm
  • het opstellen en redigeren van contracten
  • fusies en overnames
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • aankoop en verkoop alsmede management buy-out
  • procedures met andere ondernemingen (leveranciers, afnemers, dienstverlening)
  • ontbinding maatschappen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • schadeclaims van derden en
  • (voorkomen van) faillissement

Als ondernemer krijgt u onvermijdelijk te maken met het ondernemingsrecht, waarbij u soms ingewikkelde keuzes moet maken. Wolfs Advocaten kan u hierbij assisteren.

Wij helpen u graag

Neem gerust contact op met John Wolfs of Peter Kostons.