Handelsrecht

Handel is cruciaal voor de wereldeconomie. Het internationale handelsrecht beoogt de internationale betrekkingen zo efficiënt mogelijk in te richten. Deels gebeurt dat op internationaal niveau zoals verwoord in het Weens Koopverdrag, deels is het nationale recht bepalend. Denk aan de koop van Amerikaanse sinaasappels door een Nederlandse koper die op zijn beurt weer optreedt als leverancier voor dat fruit aan een Duitse supermarkt.

Douanerecht

Daarbij spreekt ook het douanerecht een rol. Moeten invoerrechten, accijnzen of anti-dumpingsheffingen worden betaald bij invoer in de Europese Unie? Is de aangifte correct gedaan of volgt een naheffing/claim van de douane? Wordt de AEO-certificering nageleefd? Een procedure, ook bij de Hoge Raad, is soms nodig en wordt door Wolfs Advocaten verzorgd.

Onze focus

De focus van Wolfs Advocaten ligt ten aanzien van handel op onder meer:

 • internationale handelskoop
 • documenten
 • internationale overeenkomsten
 • bankgaranties
 • leveringscondities (Incoterms)
 • algemene voorwaarden
 • intellectuele eigendom
 • Weens Koopverdrag en
 • forumkeuze clausules

Ten aanzien van douanerecht ligt de focus op onder meer:

 • formeel douanerecht
 • materieel douanerecht
 • AEO
 • Douane Wetboek van de Unie
 • (on)juiste oorsprong / certificaat
 • aansprakelijkheid expediteur, vervoerder en/of opdrachtgever
 • namaak / piraterij / parallel import
 • overeenkomsten en
 • onderhandelen met de douane

Informatie nodig?

Neem dan gerust contact op met John WolfsLotte Oostdam of Lars Kroese.