Gezondheidsrecht

De gezondheidszorg is steeds in beweging. Het is een sector waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Het gezondheidsrecht ziet onder meer op de rechten van de patiƫnt in relatie tot de zorgaanbieder en ziet tevens toe op de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg waarbij aansprakelijkheid een belangrijke rol speelt.

Advies en begeleiding

Disfunctioneren van beroepsbeoefenaars kan leiden tot aansprakelijkheid. Wolfs Advocaten kan u, naast het aansprakelijk stellen van de beroepsbeoefenaar, ook adviseren op het gebied van het klacht- en tuchtrecht. Ook medische beroepsbeoefenaars hebben vaak behoefte aan juridische ondersteuning. In dit kader spelen documenten als samenwerkingsovereenkomsten en zorgcontracten een rol, maar kan bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid in beeld komen. Daarnaast kan Wolfs Advocaten u ook adviseren en begeleiden als het bijvoorbeeld gaat om zorgverzekeringen, geschillen met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) en maatschapsgeschillen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met John Wolfs.