Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht, ook wel het insolventierecht genoemd, ziet op situaties waarin een natuurlijk persoon of rechtspersoon moeite ondervindt om zijn/haar crediteuren te voldoen wat mogelijk kan leiden tot faillissement. Het faillissementsrecht omvat tevens regelgeving ter zake surseance van betaling, het daadwerkelijk intreden van het faillissement en herstructurering.

Verschillende situaties

Hiermee kan u of uw eigen onderneming te maken krijgen, maar u of uw onderneming kan ook geraakt worden door een faillissement, het liquideren van de onderneming van een ander of de doorstart daarvan.

Deskundig en actief

Wolfs Advocaten staat u in alle gevallen deskundig en actief ter zijde. Wolfs Advocaten kan u adviseren en tevens begeleiden bij het bepalen van een bepaalde strategie al dan niet ter zake andere aspecten. De deskundigheid van Wolfs Advocaten betreft onder meer:

  • faillissement en surseance
  • pauliana
  • schuldsanering
  • herstructurering / akkoord
  • grensoverschrijdende faillissementen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en
  • opschortingsrecht zoals retentierecht

Meer weten?

Neem dan contact op met John Wolfs. John Wolfs is in zijn reeds langdurige carrière betrokken geweest bij ruim 80 faillissementen als optredend curator, maar onderhandelt met en procedeert de laatste 10 jaar ook veelal tegen curatoren. U kunt ook contact opnemen met Peter Kostons.