Transportrecht

Het transportrecht betreft een zeer specifiek rechtsgebied. Het omvat elke vorm van logistiek. Het transportrecht betreft veelal spoedeisende kwesties, bijvoorbeeld in het geval het transport stil komt te liggen of het transport vertraging oploopt terwijl het gaat om bederfelijke waar. In een dergelijke situatie kan er direct schade ontstaan, die zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen. Bij het transportrecht zijn veelal minstens drie partijen betrokken, waardoor een complex samenspel van rechten en plichten ontstaat. Daar komen dan overige logistieke dienstverleners zoals expediteurs, stuwadoors, warehousing et cetera nog bij.

Onze specialisatie

Het transportrecht heeft in de ruimste zin van het woord te gelden als specialisatie van Wolfs Advocaten. Denk hierbij aan:

  • wegvervoerrecht
  • zeerecht
  • luchtrecht
  • aansprakelijkheid van logistieke hulppersonen (bijv. de expediteur, stuwadoor of cargadoor)
  • expeditie / opslag / physical distribution / VAL / 4P
  • maar ook het opstellen en redigeren van contracten alsmede het opstellen en redigeren van disclaimers en algemene voorwaarden en
  • transport(goederen)verzekeringsrecht / LPP / G-23 / marine insurance

Jarenlange ervaring

Door de uitgebreide en jarenlange ervaring op dit rechtsgebied (zowel advisering, begeleiding als procederen) gecombineerd met de specifieke kennis van deze specifieke branche is Wolfs Advocaten de aangewezen deskundige op het gebied van transport.

Meer info?

Neem dan gerust contact op met John WolfsLotte Oostdam of Lars Kroese.