Het aantal privacyklachten dat wordt ingediend bij de Autoriteit Persoongegevens (AP) blijft toenemen. Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste helft van 2019 een klacht ingediend bij het AP. Dat is bijna 60 procent meer dan het aantal klachten dat in de tweede helft van 2018 werd ingediend. Voorzitter van het AP, Aleid Wolfsen, geeft aan dat er inmiddels een achterstand is ontstaan in de behandeling van privacyklachten, mar dat er hard aan gewerkt wordt om elke klacht passend te behandelen.

De meeste klachten gaan over een (vermeende) schending van privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering.

Meer weten? Volg de link