De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de online supermarkt Picnic zich niet in alle gevallen aan de cao voor supermarktpersoneel hoeft te houden, die wel voor de normale supermarkten geldt. FNV klaagde Picnic aan omdat bezorgers en orderpickers net iets meer dan het minimumloon betaald zouden krijgen, hetgeen minder is dan het loon in de cao voor supermarktpersoneel.

De rechter oordeelde dat Picnic in beginsel inderdaad onder de werkingssfeer van de supermarkt cao valt, maar dat Picnic haar handelen niet hoeft te veranderen. De online supermarkt kiest er namelijk weloverwogen voor om medewerkers bij een aantal vennootschappen wél onder de cao te laten vallen, en medewerkers bij andere vennootschappen - waarvan de activiteiten slechts samenhangen met het exploiteren van een supermarkt (bijvoorbeeld opslag en distributie) - niet. 

Meer weten? Volg de link of lees de uitspraak

4 december 2019