Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking die de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens zal vervangen. De Europese Commissie heeft laten weten dat thans alleen Oostenrijk en Duitsland de benodigde regels op orde hebben. Zo dienen alle Europese lidstaten ervoor te zorgen dat een instantie, de zogeheten nationale toezichthouder, voldoende geëquipeerd is om bedrijven en andere instanties te controleren. De nationale toezichthouder kan onder andere boetes opleggen als de AVG wordt overtreden en heeft daarmee dus een belangrijke rol in de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De Europese Commissie spoort alle lidstaten dan ook aan om ervoor te zorgen dat de toezichthouders voldoende toegerust zijn op de nieuwe regels. In Nederland zal de Autoriteit Persoonsgegevens de rol als toezichthouder gaan bekleden.

Meer weten? Volg de link.