Vakbonden hebben overeenstemming bereikt met de brancheorganisaties voor uitzendbureaus, ABU en NBBU, over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao moet de 850.000 uitzendkrachten in Nederland voorzien van meer werkzekerheid, een betere rechtspositie en betere begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen. Het akkoord tussen de onderhandelende partijen wordt nu aan de leden van de partijen voorgelegd ter goedkeuring. Op dit moment zijn er nog twee verschillende uitzend-cao's, wat zou zorgen voor onder meer cao-ontduiking.  

Meer weten? Volg de link.