Het aantal bedrijven dat in Limburg failliet is verklaard is minimaal toegenomen. In juni 2019 bleef het aantal Limburgse faillisementen steken op 10, in juli 2019 ging het om een aantal van 11. Ten opzichte van 2018 is het aantal faillissementen afgenomen: in juli 2018 gingen er in Limburg namelijk 22 bedrijven failliet.

Meer weten? Volg de link.