Maatschappelijke betrokkenheid

Wolfs Advocaten hecht waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Wolfs Advocaten, in het bijzonder John Wolfs, is betrokken bij meerdere organisaties. Een tweetal van deze organisaties is gericht op het door middel van fondsenwerving mogelijk maken van nader onderzoek naar de bestrijding van kanker. Daarnaast ondersteunt Wolfs Advocaten diverse lokale, regionale en (inter)nationale sociale en culturele activiteiten. Hieronder een korte opsomming.

Stichting Businessvrienden Kankeronderzoekfonds Limburg

Deze stichting spant zich extra in om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen en haar betrokkenheid bij de bestrijding van kanker te tonen. Businessvrienden organiseert netwerkbijeenkomsten, lezingen en evenementen ten behoeve van Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Kankeronderzoekfonds Limburg is een aan het AZM/Maastricht UMC+ gelieerde fondsenwervende organisatie die gelden bij elkaar brengt om extra onderzoek naar deze ziekte te bekostigen. Onderzoek dat uiteindelijk ten goede komt aan iedere Limburgse patiënt in welk Limburgs ziekenhuis dan ook. Word ook businessvriend! Meer informatie vindt u op www.vriendenkl.nl

Stichting Five 4 five

Stichting Five 4 five organiseert hèt fondsenwervend evenement Five 4 Five in de gemeente Eijsden-Margraten elk jaar in mei, met de keuze uit wandelen, fietsen of hardlopen in een prachtige, sportief uitdagende omgeving om geld in te zamelen voor onderzoek naar en bestrijding van kanker. Doe dus mee in mei! Meer informatie vindt u op www.five4five.nl

Squashteam

Binnen het squashteam van Wolfs Advocaten wordt jong talent een podium geboden om wedstrijdervaring op te doen en door te groeien. Met succes: winst in de Limburgse squash bedrijvencompetitie 2015 en tweede in 2016.

Alumniraad Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht

De organisatie die afgestudeerden van de rechtenfaculteit Maastricht in contact laat blijven met de faculteit van hun Alma Mater. Deze raad brengt een select aantal alumni in contact met andere alumni, studenten, stafleden en de faculteit zelf. John Wolfs, alumnus van de Universiteit Maastricht, brengt in dat kader advies uit onder meer over aansluiting tussen het aangeboden onderwijs en de praktijk.

Ondernemend Wyck

Ondernemend Wyck is een vereniging van ondernemers die zich inzet om de wijk Wyck in de stad Maastricht op economisch en cultureel gebied te versterken. Wolfs Advocaten is in de wijk Wyck gevestigd is, reden waarom Wolfs Advocaten deze initiatieven graag ondersteunt.