Update 18 september 2020: Lees onze nieuwste blog over de inwerkingtreding van het UBO-register.

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet zal zeer waarschijnlijk op 27 september 2020 worden geïmplementeerd. Het wetsvoorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten die verband houden met het registreren van informatie van Ultimate Beneficial Owners (afgekort UBO).

De nieuwe wet is een implementatie van de anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, die overigens al op 10 januari 2020 omgezet had moeten worden in de Nederlandse wetgeving. Doordat de wet pas recentelijk door de Eerste Kamer is gekomen wordt de anti-witwasrichtlijn echter nu pas omgezet. Een persoon is aan te merken als ‘UBO’ van een bv of nv indien diegene meer dan 25% van de aandelen heeft, ofwel 25% van de stemrechten heeft dan wel feitelijke zeggenschap over de onderneming heeft.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Neem gerust contact op met een van onze advocaten of lees het volgende nieuwsbericht waarin dieper wordt ingegaan op de inhoud van het UBO-register.

Bron: Eerste Kamer

31 juli 2020