Na aanvullend onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), mogen wegvervoerders De Winter, Van Zaal en Wematrans worden overgenomen door bloemenveiling Royal FloraHolland (RHF). Daardoor kan het veilingbedrijf beginnen met het opzetten van haar eigen transportbedrijf in de sierteeltmarkt: Floriway.  

De ACM concludeerde dat de acquisitie en bundeling van de drie transportbedrijven geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie en de keuzevrijheid van verladers in de sierteeltsector. De ACM ziet geen obstakels omdat er nog genoeg wegvervoerders zijn die kunnen concurreren met Floriway.

Floriway wordt een zelfstandig transportbedrijf dat vervoer verzorgt in de bloemensector. Daarmee wil het veilingbedrijf aanvullende diensten verlenen aan de sierteeltmarkt. Op termijn moet de vervoersdienst ook worden gekoppeld aan de digitale marktplaats Floriday van het veilingbedrijf waardoor een integrale dienstverlening moet ontstaan. De drie wegvervoerders binnen Floriway vertegenwoordigden in 2019 een gezamenlijke omzet van iets minder dan vijftig miljoen euro. In totaal werken er bij de bedrijven 450 medewerkers.

Eerder dit jaar kondigde de ACM al aan nader onderzoek in te stellen naar de overname door RFH. FloraHolland zou haar dominante positie in de bloemenhandel kunnen misbuiken om Floriway te bevoordelen tegen andere partijen in het sierteeltvervoer en om concurrenten af te schermen van de markt, aldus de ACM. De mededingingsautoriteit vreesde dat dit een negatieve invloed op de prijs, kwaliteit en innovatie van het vervoer van bloemen en planten zou hebben. Ook heeft FloraHolland een grote mate van controle over de vervoersstromen in de markt omdat ze ook het grootste veilings- en handelsplatform voor sierteeltproducten ter wereld is. De mogelijke negatieve effecten als handelsplatform en vervoerscluster wilde ACM dan ook nader bekijken. Uit het onderzoek van de ACM zijn echter geen bezwaren hiertegen gebleken.

 

Heeft u vragen over het mededingingsrecht? Neem gerust contact op met een van onze advocaten.

 

Bron: Nieuwsblad Transport

31 augustus 2021